Tuesday, 29 March 2011

Menjawab Segala Persoalan Kristian 2

Adakah lelaki dan perempuan dicipta setaraf?
* Genesis 1:27 "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 2:18,23 " TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia... Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."
Siapa tercipta dahalu : Pokok atau manusia?
* Genesis 1:12-31 "Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji... Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga... Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 2:5-9 " belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang,sebab TUHAN Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu... ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup...Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur; di situlah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu...Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
Adakah Michal mempunyai anak?
* II Samuel 6:23 "Oleh itu Michal anak perempuan Saul tidak mempunyai anak sehingga hari kematianya."
Opss...berlawanan pula dengan:
* II Samuel 21:8 "tetapi raja itu mengambil dua anak lelaki Rizpah .... dan lima anak lelaki Michal, anak perempuan Saul."
Berapa banyak kandang kuda Solomon - 4 ribu atau 40 ribu ?
* I Kings 4:26 " Lagipula Salomon mempunyai kuda empat puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda."
Opss...berlawanan pula dengan:
* II Chronicles 9:25 "dan Solomon mepunyai empat ribu kandang untuk kuda dan keretanya dan dua belas ribu orang berkuda."
Adakah teman-teman Paul juga mendengar suara itu ?
* Acts 9:7 "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jugapun."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Acts 22:9 "Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar."
Adakah Tuhan Kristian "omnipotent" seperti yang didakwa ?
* Jeremiah 32:27 ""Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah segala makhluk; adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-Ku?."
* Matthew 19:26 " Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Judges 1:19 "Dan TUHAN menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi."
Adakah Tuhan bersemayam ditempat yang terang?
* I Timothy 6:16 "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin."
* James 1:17 "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atas bayangan karena pertukaran.":
* John 12:35 "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu.Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi."
* Job 18:18 "Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia."
* Daniel 2:22 "Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya." Lihat juga Psalm 143:3, II Corinthians 6:14, dan Hebrews 12:18-22.
Opss...berlawanan pula dengan:
* I Kings 8:12 " Pada waktu itu berkatalah Salomon: "TUHAN telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman." (diulangi pada II Chronicles 6:1) * II Samuel 22:12 "Dan Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal."
* Psalm 18:11 " Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi persembunyian-Nya, ya,menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal."
* Psalm 97:1-2 "TUHAN adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita! ... Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya."
Adakah Tuhan menerima "korban manusia"?
* Deuteronomy 12:31 "Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap TUHAN, Allahmu; sebab segala yang menjadi kekejian dari bagi TUHAN, apa yang dibenci- Nya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka; bahkan anak-anaknya lelaki dan anak anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka"
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 22:2 "Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."
* Exodus 22:29 "Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepada-Ku. ."
* Judges 11:30-39 "Lalu bernazarlah Yefta kepada TUHAN, katanya: "Jika Engkau sungguh-sungguh menyerahkan bani Amon itu ke dalam tanganku,...maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran...Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya... Ketika Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal; selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan....Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata: "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku; aku telah membuka mulutku bernazar kepada TUHAN, dan tidak dapat aku mundur."
* II Samuel 21:8-14 "Lalu raja (David) mengambil kedua anak laki- laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu...kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai... Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu."
* Hebrews 10:10-12 " Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus..Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah."
* I Corinthians 5:7 " Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." tetapi terjemah Ingerisnya " For even Christ our passover is sacrificed for us."
Siapa bapa Joseph - Heli atau Yakub - atau kedua-dua sekali?
* Matthew 1:16 " Yakub memperanakkan Joseph suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Luke 3:23 " Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun (itulah menurut anggapan orang), Dia adalah anak Joseph, anak Heli."
Begitulah antara lain dari beratus-ratus percangahan yang kita kemukakan sebagai bukti, sehingga ianya tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. 
Inilah petikan ayat-ayat dari Bible yang kamu ciptakan sendiri, wahai puak Kristian - jawaplah dengan ikhlas "Inikah ianya Injil ?", pada kami, ianya tidak sama - ketaralah yang mana Injil yang mana "Bible"!
Berilah masa kepada mereka untuk "menyemak" serta "memperbetulkan" kembali ayat-ayat "Bible" mereka, mana tahu seratus tahun dari sekarang mereka akan berkata, inilah "Bible" yang tulen, kemudian ada yang mengkritik "Bible" tersebut. kemungkinan pula seratus tahun berikutnya, mereka akan "mengarang" satu lagi "Bible", dan akan mendakwa "ini dari Tuhan" begitulah seterusnya - hasil kerja tangan manusia !
p/s: tengok-tengoklah sama hukum "korban bakaran" serta "hukum bunuh" tu.... rasa-rasa tak ada yang logik, Opss... buka Bible kembali perlajaran belum tamat ! Buah pelir rosak dan penghinaan pada insan yang cacat.
* Leviticus 21:20 orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Tuhan pula Double Standard - imej Tuhan !
* Leviticus 21 Setiap orang dari keturunan imam Harun, yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian TUHAN; karena badannya bercacat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya.
Penguguran dan buah dada .....emmm..
* Hosea 9:11-16 Kemuliaan Efraim terbang seperti burung: tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung! ... Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, Aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu Aku menjauh dari pada mereka! ... Ephraim, seperti yang Aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan; Ephraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh... Berilah kepada mereka, ya TUHAN--apakah yang hendak Kauberi? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering....Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal, sungguh, di sana Aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka Aku akan menghalau mereka dari rumah-Ku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi, semua pemuka mereka adalah pemberontak... Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, Aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga."
* Isaiah 13:18 "Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda; mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada nak-anak."
Hukum tumbuk perempuan mengandung
* Exodus 21: 22 Apabila ada orang yang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran andungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang ia kenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.
Hukum mengenai perkara cemburuan (5:11-31)
Sila baca keseluruhan ayat-ayat Bible ini, dan fahamilah lucuanya sehingga penganut kristian tidak sanggup melakukanya kerana ayat-ayat Tuhan tidak logik sama sekali untuk dilaksanakan - Perhatikan juga kata-kata celupar yang digunakan oleh pengarang Bible - Satu pertanyaan yang amat menghantui: Adakah layak ini ayat-ayat Tuhan ?.
11 TUHAN berfirman kepada Musa:
12 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila isteri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya,
13 dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan,
14 dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya,
15 maka haruslah orang itu membawa isterinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak sepersepuluh efa tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan.
16 Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada TUHAN.
17 Lalu imam harus membawakan air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai Kemah Suci dan membubuhnya ke dalam air itu.
18 Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk.
19 Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini;
20 tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau.
21 dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu - maka TUHAN kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu, 22 sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata: Amin, amin.
23 Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu,
24 dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih.
25 Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu mengunjukkannya ke hadapan TUHAN, dan membawanya ke mezbah.
26 Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu.
27 Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya.
28 Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak."
29 Itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya,
30 atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap isterinya; ia harus menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN dan imam harus melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu.
31 Laki-laki itu akan bebas dari pada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya.
Zina.
* Leviticus 20:10 Bila seorang laki-laki berzina dengan isteri orang lain, yakni berzina dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu.
Kahwin dengan perempuan yang diceraikan - zina - jadi kenapa tak di hukum mati!
* Matthew 5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zina, ia menjadikan isterinya berzina; dan siapa yang kahwin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
* II Samuel 11:2-4(tafsir terdekat)" And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness (her menstrual period): and she returned unto her house."
Bergaji bulanan ?.
* Leviticus 19:13 Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Buah dada ( 18 XXX )
* Solomon's Song 1:13 " Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku."
* Solomon's Song 4:5, 7:3,7 "Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah- tengah bunga bakung (anggur)."
* Solomon's Song 7:3 "Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang."
* Solomon's Song 7:7 " Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya."
* Solomon's Song 8:10 "Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara." (39 B ?)
Orang makan orang.
* 26:26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah memecahkannya lalu memberikannya kepada murid- murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." walaubagaimanpun terjemah Inggrisnya : " Drink ye all of it; For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins."
* II Kings 6:28,29 "Kemudian bertanyalah raja kepadanya: "Ada apa?" Jawab perempuan itu: "Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki...Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya.
Permandulan dari Tuhan, orang lain atau atas kemahuan sendiri.
* Mattew 19:12 Ada orang yang tidak dapat kahwin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Surga.
Siapa yang dapat Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda; mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak.
* I Kings 3:24,25 ""Sesudah itu raja berkata: "Ambilkan aku pedang," lalu dibawalah pedang ke depan raja... Kata raja: "PenggAllah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain."
* II Kings 6:28,29 "Kemudian bertanyalah raja kepadanya: "Ada apa?" Jawab perempuan itu: "Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki... Jadi kami memasak anakku dan memakan dia.
Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."
Mati kerana mengutuki ayah atau ibu.
* Leviticus 20:9 Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati; ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
* Psalm 137:8,9 "Hai puteri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kaulakukan kepada kami!...Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu!."
Pembunuhan beramai-ramai
* Numbers 31:17 (Moses) " Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh.
Pemecahan keluarga.
* Luke 14: 26 "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki -laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.
Larangan menyebut bapa.
* Matthew 23:9 Dan janganlah kamu menyebut siapa pun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga Tegakanlah Kristian kerana pedang, memisahkan keluarga dan mencari musuh - Agama apakah ini ?.
* Matthew 10: 34,35,36 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang... Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Tuhan suka tengok nabinya telanjangkah ???
* Isaiah 20:2-3 "pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya: "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu," lalu iapun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut... Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Egypt."
Gundek
* II Samuel 16:22 "Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel."Perempuan...satu penerangan.
* Jeremiah 31:22 "Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab TUHAN menciptakan sesuatu yang baru di negeri: perempuan (compass) merangkul laki-laki."
* Proverbs 31:31 "Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang!."
* Isaiah 3:4 (terjemahan tepat) "And babes shall rule over them." Tuhan merajuk ???
* Yesaya 3:1. Maka sesungguhnya Tuhan, TUHAN semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda ... ".
 Buah dada leper.
* Solomon's Song 8:8 "Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang buah dada leper. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? ... Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya; bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras.
 FRENCH KISS.
* Solomon's Song 4:11,"Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon".
* Solomon's Song 7:9 "Kata-katamu manis bagaikan anggur!" Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur!."
 Walaubagaimanapun Songs of Solomon adalah sex stories of the Bible, tak percaya-bacalah sendiri.
Jesus - satu ulasan.
Jesus disanjung oleh Kristian secara amat berlebihan, dia didakwa Tuhan, ada yang mendakwa dia Anak Tuhan, ada yang mengatakan Anak Manusia, dan ada golongan Kristian yang mendakwa dia hanyalah seorang Utusan Tuhan, walaubagaimanapun, mereka sepakat mangatakan dia telah dijadikan satu contoh yang terbaik didalam kehidupan yang pernah Tuhan ciptakan, adakah benar pendapat ini - sila semak Bible as we go along.
*- Jesus - satu kekejaman.
Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku." (Luke 19:27). Pun begitu (John 15:6)"Barangsiapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau begitu, apalah lagi pada binatang. "membunuh dengan melemaskan binatang yang tidak berdosa (Matthew 8:32),
 *- Jesus - suka akan kekejaman perang.
Jesus bukanlah pembawa keamanan seperti yang telah digembur-gemburkan oleh penganut Kristian, kerana Jesus sendiri mengatakan "aku bukan pembawa keamanan, tetapi pedang" (Matthew 10:34), "Jual pakaian beli pedang." (Luke 22:36) "
*- Jesus - yang pemarah.
Jesus "marah" kepada pembantunya (Mark 3:5), dan menyerang pedagang dengan cemeti (John 2:15), dia juga membantah untuk "meyembuhkan" si anak, walaupun ibunya merayu kepadanya. (Matthew 15:22-28). 
*- Jesus - pandangan dari Tuhan.
Anak Manusia (Jesus) akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. Adakah ini bermakna Tuhan sendiri menolak Jesus ???Adakah ini bermakna Jesus pun boleh memerintahkan malaikat ??? 
*- Jesus dan hubungan kekeluargaan.
Mengikut Bible, Jesus gagal membentuk rumah tangga yang baik kerana untuk menjadi pengikut Jesus anda mesti membenci bapa, emak, isteri, anak-anak, adik beradik, dan diri anda sendiri (Luke 14:26) begitu pula hujah ini dikuatkan dengan Matthew 10:35-36, anak mesti membantah dengan bapa, menantu dengan mak mertuanya dan sebaginya, adakah logik bilamana salah seorang pengikutnya ingin ke pengkebumian bapanya, Jesus membantah dengan berkata "Let the dead bury their dead." (Matthew 8:22).
Mengikut Bible, Jesus tidak pernah menggunakan perkataan "keluarga", dan Jesus dia amat celupar dengan memanggil ibunya "perempuan". Jesus berkata "perempuan, Mau apakah engkau dari pada-Ku (John 2:4)
Ibu-ibu Kristian, kalau anak-anak kamu, berkata "perempuan, mana pakaian saya", apakah yang kamu akan lakukan kepada anak-anak kamu ?
*- Jesus - pendera hamba abdi.
Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jesus sepatutnya menanam nilai-nilai murni, kasih sayang, hormat menghormati perhubungan tuan-hamba !
*- Jesus - sellfish dan menjauhkan diri dari simiskin
Walaupun minyak itu mahal, dan kawan-kawan suruh cadangkan beri hasil minyak itu pada orang miskin, namun Jesus membantah "Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada- Ku." dan sangat aneh bila dia berkata lagi " (Mark 14:3-7) Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu menghendakinya, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Nampak sangat sikap mementingkan diri sendiri dan menjauhkan diri dari simiskin - itulah Jesus kamu yang telah diwarnakan oleh Bible.
*- Jesus - pembatal perintah Tuhan !
Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. (Matthew 5:43-44)
*- Jesus - antara pelajaranya !.
* Kalau kamu melakukan sesuatu dengan tangan atau mata, potong atau cabut ianya keluar. (Matthew 5:29-30, bab sexual ).
* Kahwin dengan janda satu penzinaan. (Matthew 5:32)
* Jangan rancang masa depan. (Matthew 6:34)
* Jangan simpan duit. (Matthew 6:19-20)
* Jangan jadi kaya. (Mark 10:21-25)
* Jual semua dan beri duit pada simiskin. (Luke 12:33)
* Jangan bekerja untuk mendapat makanan. (John 6:27)
* Jangan ada nafsu shawat. (Matthew 5:28)
* Buatlah untuk kamu didakwa. (Matthew 5:11)
* Beritahu semua orang, kamu lebih baik dari mereka. (Matthew 5:13-16)
* Ambil duit dari mereka yang tidak mempunyai simpanan, dan beri kepada pelabur yang kaya. (Luke 19:23-26)
* Jika orang curi barangan kamu, jangan cuba ambil balik. (Luke 6:30)
* Jika orang pukul kamu, pelawa mereka untuk melakukanya sekali lagi. (Matthew 5:39)
* orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. (Matthew 5:40)
* Jika orang memaksa kamu berjalan sebatu, jalanlah dua batu. (Matthew 5:41)
* Jika orang berkehendakan sesuatu, berikan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.(Matthew 5:42).
* biji sawi adalah bijibenih yang terkecil ... sawi pokok yang besar sehingga burung boleh buat sarang pada pelepahnya !
* Penyumpahan pokok ara, kerana tidak berbuah pada bukan musimnya,(Matthew 21:18-19, dan Mark 11:13-14).
* mencuri jaggung pada hari Sabat (Mark 2:23),
* menggalakan pengikutnya mengambil kuda tanpa meminta izin kepada tuanya (Matthew 21). adalah diantara "good example" yang telah ditunjukkan oleh Jesus. Bapa-bapa Kristian, ajarlah ini kepada anak-anak Kristian, dan paksalah mereka mengikuti arahan-arahan yang terkandung didalam Bible ini.
*- Jesus - 2000 tahun menunggu, dan tunggu leee lagi.!
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia (aku) datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya." (Matthew 16:28). itulah kata Jesus pada pembantunya, yang dia akan kembali lagi kedunia ini, agak - agak kalau anak kecil yang berumur sehari dengar itu, maka dia mesti menuggu sehingga dia berumur 2000 tahun, dan terus tunggu sampai Jesus, turun kembali, janganlah boring brother, "Behold, I come quickly." (Revelation 3:11) !, itu janji Jesus kamu - cerita katun pun tidak macam ini !.
*- Jesus - pun masuk neraka !!!
Jesus berkata, "sesiapa panggil seseorang "fool" dia boleh masuk neraka, (Matthew 5:22), Oleh itu Jesus pun boleh masuk neraka kerana memanggil orang lain "fool". (Matthew 23:17).
*- Jesus - yang masuk dalam bakul angkat sendiri.
Jesus yang sangat "humble" berkata, yang dia "lebih baik dari biara (Matt 12:6), "lebih baik dari Jonah" (Matthew 12:41), dan "lebih baik dari Solomon" (Matthew 12:42).
*- Jesus - yang tak bersama dia semua musuh dia.
Jesus sebenarnya "sakit", kerana dia telah mengatakan "sesiapa yang tidak bersamaku adalah musuhku" (Matthew 12:30). Tidak ada penulis dari "first-century" yang dapat meng"confirm"kan hikayat sejarah hidup Jesus. New Testament iaitu Perjanjian Baru, mempunyai percangahan demi pencangahan baik dari segi bilangan, ayat dengan ayat, mahupun fakta dengan fakta dan yang lebih terok lagi ia mempunyai banyak "historical errors." Sebab itu lah puak-puak Yahudi dengan rasminya mengumumkan bahawa Yahudi tidak menerima pakai Perjanjian Baru, kerana bagi Yahudi, Kristian telah mengolah serta menokok tambah Perjajian Baru.
Walaupun Kristian mengaggung-aggungkan Jesus, tetapi Bible telah menceritakan sebaliknya. Bible menceritakan yang Jesus adalah HYPOCRITE. Jangan dengar cakap saya, yang penting sila dengar cakap Bible kamu sendiri. Jesus menetang hypocrite dan menganggap orang munafik mempunyai satu "character defect", dan Bible juga sependapat dengannya. Jesus secara terang telah menggunakan perkataan "hypocrite" kerana tidak puas hatinya pada orang-orang munafik, seperti Matthew 6:2, 6:5, 6:16, 7:4-5, 23:13, 23:15, 23:23, 23:25, 23:29; Luke 12:1, 12:56, 13:15.
Bible jua mengatakan Jesus adalah insan istimewa, sangat "perfect" kerana gandingan ujudnya percantuman "Tuhan-Manusia". Biarlah apa yang mereka hendak katakan, yang penting, mereka TIDAK faham maksud Bible mereka sendiri. Sila buka Bible kembali, rujuklah John 1:1, 1:14-15, 1:18, 8:28, 10:30; Hebrews 5:79, 7:28. yang menceritakan keperbadian Jesus yang amat menyerlah.Ayat-ayat tersebut mengambarkan perilaku Jesus yang tinggi, jadi seharusnya dia mesti menjadi suri tauladan yang contoh. Jesus mesti menujuk sikap seperti yang dilaung-lauangkannya.
MALANG, berjuta kali malang, apa yang Bible kata berlawanan dengan sikap sikap Jesus seperti yang dilaung-lauangkannya.
* Dalam bab Keimanan dan Kepercayaan.
Jesus mengajar: "bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Matthew 10:27; Luke 18:27), dan: " Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!" ( Mark 9:23). Dia juga berkata: "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, - maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu."(Matthew 17:20; dan Luke 17:6). TETAPI amat menghairankan Jesus yang didakwa Tuhan, atau yang mempunyai keimanan yang tinggi, ada juga mukjizatnya yang tidak menjadi, seperti " Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan-Nya di situ." perhatikan pembelitan terjemahan kerana dalam bahasa Inggrisnya " Yet, allegedly because of the unbelief of others, Jesus himself was sometimes unable to perform any miracles (Matthew 13:58; Mark 6:5).
Dan yang lebih membuat kami terkejut mengapakah Jesus semacam kehilangan Iman serta Keperyaannya bila mana dia hampir disalib, dia berteriak dengan kuat "Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Ertinya: Tuhan-Ku, Tuhan-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku ." (Matthew 27:46) atau Manakala Mark 15:34 menggunakan "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?".,
* "GOLDEN RULE"
Golden Rule ujud sebelum ujudnya Jesus, tetapi Jesus mendapat nama diatas kata-katanya, seperti "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab pada nabi." - Mudahkan, buat macam itu sahaja, keseluruhan kandungan kitab Taurat terlaksanakan.
 Jesus jua mengatakan " Kasihilah jiranmu seperti dirimu sendiri." (Matthew 22:39; Mark 12:31; Luke 10:27) tetapi ini diambil dari Perjanjian Lama, (Taurat) "melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri;"(Leviticus 19:18).
Tetapi hampir terlupa pula pada ajarannya "Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu;" (Luke 6:27, 6:35 ). Matthew 5:44, lebih canggih pula, dia disuruh berdoa pula "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. .
Dalam perilaku harianya, Jesus tidak menghormati jiranya, dia telah memperibahasakan jirannya "anjing" Mark 7:27, dan dia juga mengarahkan murid-muridnya "Go nowhere among the gentiles" (Matthew 10:5), dan juga satu ketika bila mana ada kanak-kanak kerasukan, ibunya meminta Jesus menjampi anaknya, malangnya Jesus menolak, dan sekali lagi memggunakan peribahasa "anjing" kepada ibu tersebut, ibu yang bijak itu, sanggup menerima keperibahasan itu, dan "except" dirinya "anjing", maka Jesus pun meyembuhkan kanak-kanak tersebut. (Matthew 15:21-28). itulah Jesus seperti yang diwarnakan oleh Bible.
* Marah.
Jesus bercakap bab marah: "sesiapa yang marah pada adik-beradiknya, boleh membawa kepada hukuman" (Matthew 5:22); tetapi kami amat terkejut mendapati Jesus pun marah dalam banyak hal.
* "Dia melihat mereka dengan marah" (Mark 3:5)
* dengan marah "membersihkan" biara (Matthew 21:12-15; Mark 11:15-19; Luke 19:45-47; John 2:13-17),
* dengan marah, dia "menyumpah" pokok ara, kerana pada masa itu bukanlah musim pokok ara untuk berbuah ! (Matthew 21:19; Mark 1:12-14),
* dengan marah semacam dirasuk dalam kes Beelzebul (Matthew 12:22-31; Mark 3:20-30).
* menyumpah beberapa bandar, untuk tidak dapat didiami kerana tidak percayakan ajaranya.(Matthew 11:22-24; Luke 10:13-15),
* Hormat pada ibubapa.
Jesus nampak lebih cenderung pada Old Testament: "Hormat pada bapa dan emak" (Exodus 20:12; Matthew 15:4, 19:19; Mark 7:10, 10:19;Luke 18:20). tetapi ucapan hanyalah ucapan jua, Jesus gagal melaksanakan apa yang telah "diajarnya". Belum kami jumpa dari Bible, Jesus pernah bercakap dengan ayahnya Joseph. Hanya beberapa insiden, Jesus bercakap dengan emaknya Mary, dan membahasakan emaknya dengan ungkapan "perempuan". Perhatikan Luke 2:48-49, "Dan ketika orangtuaNya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata IbuNya kepadaNya: "Nak, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? BapaMu dan aku dengan cemas mencari Engkau." ... JawabNya kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah BapaKu?"  
Begitu jualah dengan majlis perkahwinan di Cana, bila emaknya mengatakan kepadanya yang arak akan kehabisan, Jesus berkata "Perempuan, mau apakah engkau dari pada-Ku,? Saat-Ku belum tiba." (John 2:4).
Begitu juga pada masa per"salib"an, Jesus berkata pada ibunya "Perempuan, inilah anakmu!"
* Kutuk diri sendiri.
Sepatutnya ibubapa Jesus mesti malu kerana kematiannya yang telah dikutuk ""Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" (Galatians 3:13).
* Kejujuran.
* Jesus mengajar: "biar apa yang kamu kata itu ringkas 'ya' atau 'tidak'. ( Matthew 5:37 )
* Jesus sering berkata "Truly, truly, I say to you" inilah commitmentnya pada kejujuran.
* Ada masa dia berkata "keteranganku adalah benar" (John 8:14), "akulah kebenaran" (John 14:6),
* "aku dilahirkan... untuk menjadi saksi pada kebenaran. (John 18:37).
* Jesus juga mengatakan kebohongan adalah evil (Matthew 15:19; Mark 7:22) dan memanggil Syaitan "bapa segala penipu". Emmm... adakah Jesus "cakap serupa bikin ??? "
Suatu hari, saudara-saudara serta Jesus mengajaknya pergi ke Jerusalem untuk hari raya Pondok Daun. (Feast of the Tabernacles), Jesus mengatakan dia TIDAK mahu ikut serta, tetapi dia secara rahsia telah pergi ke Jerusalem bersendirian ! ( John 7:2-10 ). Inilah lagi satu contoh Hypocrite.
* Jesus - Tidak AMANAH, suka orang lain masuk neraka!
Aku berbicara terus terang kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Tuhan, tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah berbicara sembunyi."(John 18:20) Inilah satu "in direct contradiction". Bukan sahaja Jesus mengajar dirumah-rumah ibadat dan Bait Tuhan, tetapi, dia sendiri, mengisyaratkan bahawa ajarannya bukan selalu terus terang, tetapi ada yang tersembunyi!.
Dia mengajar di"bukit" (5:1-7:28), di tepi pantai (Matthew 13:1), dan daratan (Luke 6:17-49), dan pada murid-muridnya Jesus telah mengajar satu pesanan yang sangat penting, iaitu:
"Kepadamu telah diberikan RAHSIA Kerajaan Allah, tetapi KEPADA ORANG-ORANG LUAR segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan ...supaya: SEKALIPUN MELIHAT, MEREKA TIDAK MENGANGGAP, SEKALIPUN MENDENGAR, MEREKA TIDAK MENGERTI SUPAYA MEREKA JANGAN BERBALIK DAN MENDAPAT AMPUN" (Mark 4:11-12).
So, macam mana - hanya murid-muridnya sahaja yang tahu akan RAHSIA Kerajaan Allah, yang lain sorry leee, you are too late, damn too late, kamu tak tahu apa-apa pun, dan yang lebih penting seperti kata Jesus "sekalipun melihat, kamu tidak menanggap, sekalipun mendengar, kamu tidak mengerti supaya kamu jangan mendapat ampun" ... so how ???
Sebelum kita menjelajah, marilah kita baca satu puisi sex, yang telah dirakamkan oleh Bible. Perhatikan, kata-kata celupar yang diucapkan, dan inilah ayat-ayat Tuhan, dimana kaum Kristian sangat menjagainya, sehingga Tuhan amat sayang kepada mereka... weeeekkk !
(Song of Solomon 7:10-13, RSV)
7:1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, puteri yang berwatak luhur! Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman.
7:2 Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.
7:3 Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang.
7:4 Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesybon, dekat pintu gerbang Batrabim; hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsyik.
7:5 Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung; seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya.
7:6 Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi.
7:7 Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya.
7:8 Kataku: "Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan - gugusannya Kiran ya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.
7:9 Kata-katamu manis bagaikan anggur!" Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur!
7:10 Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. 7:11 Mari, kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar!
7:12 Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon pohon delima sudah berbunga! Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu!
7:13 Semerbak bau buah dudaim; dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yanglazat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku! Kita tinggalkan cerita 18XXX, dan marilah kita lihat masalah Bible, yang tidak masuk akal. Tuhan memberi kita akal, marilah kita lihat adakah Bible berlawanan dengan sains seperti yang kita ketahui hari ini.
01- Kelawar adalah burung. (Deut 14:11-18, Lev 11:13-19) Tidak: Kelawar adalah mamalia.
02- Serangga ada empat kaki. (Lev 11:23) Tidak: serangga ada 6 kaki, tidak ada makluk terbang yang ada empat kaki.
03- Ular disumpah untuk merayap dengan perutnya dan makan debu tanah. (Gen 3:14) Tidak: Ular makan, manusia, binatang, dan sebagainya... Burger belum lagi.
04- Tuhan mencipta 2 cahaya, satu untuk siang satu untuk malam. (Gen 1:16) Tidak: bulan tidak ada cahaya sendiri, ia membalikan cahaya matahari.
05- Tuhan mencipta matahari kemudian bintang-bintang. (Gen 1:16) Tidak: Scientists mengatakan bintang-bintang ujud berjuta tahun sebelum matahari, dan matahari juga sebahagian dari kumpulan bintang-bintang.
Begitulah antara yang kami kutip dari Bible, mari kita lihat pula sistem
angka yang dirakamkan oleh Bible, ada juga kami menyelit percangahan nama serta pangat seseorang yang telah dirakamkan oleh "Bible".
01- David musnahkan 700 kereta kuda (2 Sam 10:18 ) David musnahkan 7000 kereta kuda (1 Chron 19:18)
02- David mengambil 1700 orang berkuda (2 Sam 8:4) David mengambil 7000 orang berkuda (1 Chron 18:4)
03- Noah mengambil 7 pasang kedalam bahtera. (Gen 7:2-3) Noah mengambil 1 pasang kedalam bahtera. (Gen 6:19)
04- Tentera Joab - 1,100,000 diIsrael - 470,000 di Judah (1 Chron 21:5) Tentera Joab - 800,000 diIsrael - 500,000 di Judah (2 Sam 24:9)
05- Solomon ada 550 "overseers" (1 Kings 9:23) Solomon ada 250 "overseers" (2 Chron 8:10)
06- Jacob "offspring" di Egypt sebanyak 70 (Gen 46:26-27,Ex 1:5) Jacob "offspring" di Egypt sebanyak 75 (Acts 7:14)
07- Tiang Temple adalah 18 kubit (1 Kings 7:15) Tiang Temple adalah 35 kubit (2 Chron 3:15)
08- Jeneral Nebuzaradan membawa 5 lelaki dari "majlis raja" untuk berjumpa raja (2 Kings 25:19) Kaptain membawa 7 lelaki dari "majlis raja" untuk berjumpa raja (Jeremiah
52:25) -- kesian, kena turun pangkat...09- Ahaziah mula memerintah bila berumur 22 (2 Kings 8:26) Ahaziah mula memerintah bila berumur 42 (2 Chron 22:2)
10- Bilangan Yahudi kembali ke Jerusalem- 775 dari Arah (Ezra 2:5) Bilangan Yahudi kembali ke Jerusalem- 652 dari Arah (Nehemiah 7:10)
11- David membunuh Goliath (1 Sam 17:4, 7, 50) Elhanan, salah seorang tentera David membunuh Goliath (2 Sam 21:19 )
12- Saul membunuh diri sendiri. (1 Sam 31:4) David menghantar orang membunuh Saul (2 Sam 1:15)
13- Uzzah mati di Nacon (2 Sam 6:6) Uzzah dies di Chidon (1 Chron 13:9)
14- Platun yang membunuh 24,000 orangnya sendiri.(Num 25:9) Platun yang membunuh 23,000 orangnya sendiri.(1 Cor 10:8)
15- Jacob dikebumikan didalam Gua, dipadang Machpelah yang dibawa oleh Abraham anak Ephron di Hittite. (Gen 50:13) Jacob dikebumikan dimakam di Shechem yang dibawa oleh Abraham anak lelaki Hamor (Acts 7:15-16 )
16- "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." John 3:13 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 2 Kings 2:11Adalah amat meragukan jika kita ingin menggambil mana-mana fakta dari Bible untuk dibuat kajian, fakta sejarah, hukum dan sebagainya kerana kita juga telah mengatakan yang ayat Bible bercanggah dengan ayat yang lain, jumlah bilangan bercanggah dengan jumlah bilangan, hukum bercanggah dengan hukum, masa bercanggah dengan masa, tempat bercanggah dengan tempat, dan kita juga sudah bentangkan yang, Tuhan juga bercanggah dengan Tuhan - jadi, penafsiran yang sangat tepat lagi sahih untuk Bible adalah "Bakul Sampah"!.
Sebelum kita kemukakan soalan-soalan pada Kristian, mari kita lihat apakah yang terjadi di masa penyaliban Jesus, ini bertujuan untuk membuktikan yang sejarah penyaliban Jesus juga layak untuk di "Bakul Sampahkan !".
01 - Last Supper adalah Passover Meal. (Matt 26:17-21, Mark 14:16, Luke 22:13) Opss Passover Meal dihari selepas Jesus disalib. (John 19:31, Matt 27:62) Lihatlah Matthew sendiri bercanggah dengan ayat-ayat darinya sendiri !, kerana ia ada 2 hari berasaingan (Supper & selepas Jesus disalib baru passover meal) !.
02 - Peter diberi amaran, dia akan menyangkal Jesus SELEPAS Last supper, dan SELEPAS meninggalkan bilik atas. (Matt 26:20-34, Mark 14:17-30) Opss Peter diberi amaran, dia akan menyangkal Jesus SEMASA Last supper, dan SEBELUM meninggalkan bilik atas. (Luke 22:33-39, John 13:37-38, 18:1)
03 - Jesus dihakimkan sebelum Sanhedrin, sebelah malam, dan waktu pagi dia dibawa berjumpa Pilate (Matt 26:57-68, 27:1-2) Ops Kedua-dua penghakimkan sebelum Sanhedrin, dan waktu pagi dia dibawa berjumpa Pilate (Luke 22:66-71, 23:1)
04 - Simon dari Cyrene membawa palang untuk salib Jesus. (Matt 27:32) Opss Jesus sendiri membawa palang untuk meyalibnya. (John 19:17,18)
05 - Kedua-dua perompak itu yang disalib bersama Jesus turut mencelanya (Matt 27:44 ) Opss Salah seorang dari perompak itu mencela Jesus, manakala seorang lagi beriman pada Jesus (Luke 23:41-43)
06 - Jesus berkata pada perompak yang beiman kepadanya yang dia akan bersama Jesus di Surga pada hari itu juga. (Luke 23:43) Opss Jangan Tipu, Jesus ditaman sekurang-kurangnya satu hari dua malam atau tiga hari, mau mati pun mau janji tipu ka ???? (Acts 2:24, 31, Luke 23:54, 24:1, John 20:17,)
07 - Tuhan menghampakan Jesus (Mark 15:34) Opss Aku dan Bapa adalah satu (John 10:30, 14:10, 16:32)
08 - Tertulis dalam Kitab Suci: "Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan." (John 19:36,37) Opss supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. (John l9:31)
09 - Pilate heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati... Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. (Mark l5:44-45) Opss Mark 15:42 pula berbunyi "Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat.", ini bermaksud hari Sabat telah bermula, kerana "hari" Yahudi bermula pukul 6.00 petang bilamana Joseph bertanya tentang mayat Jesus. Oleh kerana pengkebumian TIDAK dibenarkan pada hari Sabat, maka jelaslah kedongengan cerita ini.
10- Siapakah yang pergi ke kuburnya ?
A- Maria Magdalena dan Maria yang lain.(Matt 28:1)
B- Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome. (Mark 16:1)
C- Empat perempuan & dan beberapa yang lain (Luke 24:10)
D- Maria Magdalena seorang diri (John 20:1)
11- Bila mereka pergi ?
A- Di awal pagi (Matt 28:1)
B- Waktu terbit matahari (Mark 16:1,2) C- Sangat awal pagi (Luke 24:1)
D- Masih gelap (John 20:1)
12- Apa yang dilihat?
A- Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di
atasnya, Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi
seperti orang-orang mati. (Matt 28:2-4)
B- Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan
mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sbelah kanan. Merekapun sangat terkejut. (Mark 16:4)
C- Batu telah diubah, du lelaki berdiri bersebelahan ( Luke 24:4)
D- dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki (John 20:1-12 )
13- Apakah yang lelaki/lelaki-lelaki/malaikat/malaikat-malaikat ( mana yang betul ni, - semua kira betul sudah laaa )berkata :
A- Jesus telah bangkit, dan berkata pada murid-muridnya, yang dia akan mendahului mereka ke Galilee, dan akan bertemu mereka disana (Matt 28:5-7, Mark 16:6-7 )
B- Jesus telah bangkit (Luke 24:6,7)
C- Bertanya kenapa Maria menanggis (John 20:13)
14- Apakah yang perempuan/perempuan-perempuan itu berbuat kemudianya ?
A- Mereka berlari tetapi jumpa Jesus dan Jesus mengulangi arahan malaikat.(Matt 28:8)
B- Mereka terus menceritakan kepada murid-muridnya. (Luke 24:9) C- Maria berjumpa Jesus dan mereka berbicara. (John 20:14)
D- Mereka melarikan diri dan tidak berkata kepada sesiapa pun (Mark 16:8)
NOTA:
Original Mark habis setakat 16:8, Ayat9-20 mungkin dimasukkan pada kurun ke 16 di era Kristian pesat berkembang.
15- Berapa lama Jesus di Tanam ?
A- Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia (Jesus) akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. (Matt 12:40)
B- Menkikut ke empat-empat mahzab Kristian, Jesus ditanam hanya satu hai dan dua malam. (Mark 15:42, 16:1-3, Luke 23:54, 24:1, John 20:1, Matt
27:62, 28:1)
NOTA:
Bedasarkan fakta Bible yang berkeramuk dan tak tentu arah, (agak-agaknya penulis "Bible" mabuk kot masa tulis "Bible") maka Kami merasakan bahawa pengkebumian ini tidak lain melainkan hari Jumaat, dan kubur itu telah dikosongkan pada hari Ahad pagi, walaubagaimanpun ini hanya untuk seronok-seronok sahaja - tidak lebih dari itu !.
16- Selepas itu Jesus dibangkitkan, apa dilihat :
A- Maria Magdalena dan Maria yang lain selepas kembali dari kubur. (Matt 28:9-10)
B- Dua dari muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. (Luke 24:15)

C- Maria Magdalena seorang diri. (John 20:14-17, Mark 16:9)Apa lagi yang harus dibincangkan. Kalau kamu jadi cikgu dan kamu ditugaskan memeriksa kertas jawapan murid-murid kamu, adalah lebih baik kamu luluskan semua murid-murid kamu, jangan periksa kerana ianya membuangkan masa kamu, kerana pada satu soalan, ada banyak jawapan, dan anihnya semua jawapan itu benar belaka - Demikianlah halnya dengan Bible kamu.Ini sangat-sangat membuktikan bahawa penulis-penulis Bible, bertungkus lumus me"modified"kan Bible, untuk mengikut hawa nafsu mereka, dan yang amat menarik sekali lagi mereka berkata yang mereka adalah bangsa pilihan kerana mereka menjaga ayat-ayat Tuhan - Tak malu langgsung !.
Soalan pada Kristian, jawaplah dengan ihklas berlandaskan ayat-ayat Bible.
Adam dan Hawa
01. Genesis menceritakan, Tuhan khabarkan pada Adam dan Hawa, mereka akan mati pada hari mereka memakan buah dari pokok pengetahuan (Gen 2:17). Walaubagaimana pun Syaitan mengatakan, mereka takan mati, sebaliknya mata mereka akan terbuka dan mereka akan tahu apa yang baik dan apa yang buruk (Gen 3:5). Adakah Syaitan yang bercakap benar dan Tuhan adalah Penipu? ( Jeremiah 20:7 dan Ezekiel 14:9.)
02. Kalau "original sin" ujud, kenapa saya dihukum ? Merekalah yang memakan buah tersebut 6000 tahun dahulu - bukan saya !. Adakah ini keadilan Tuhan yang sering dilaung-laungkan ?

No comments:

Post a Comment