Tuesday, 29 March 2011

Menjawab Segala Persoalan Kristian 1

SIAPAKAH MANUSIA?
Kristian menulis:
Dari awal permulaan Kitab Suci (2) telah menyatakan bahawa, apabila Allah selesai menciptakan cakrawala, dunia dan segala
tumbuhan-tumbuhan dan binatang. Dia kemudiannya "menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."
Kami menjawap:
Dalam "penulisan" Bible, "penulis-penulis Bible" telah membuat banyak kesilapan demi kesilapan, demikianlah hasil kerja tangan manusia, mana ada yang tepat, sahih dan tidak sunyi dari kesilapan, mari kita ikuti kisah selanjutnya.
GE 1:3-5 Pada hari pertama, Tuhan mencipta cahaya, kemudian memisahkan terang dari kegelapan
GE 1:14-19 Matahari tidak diciptakan hanya pada hari keempat.
GE 1:11-12, 26-27 Pokok dicipta sebelum manusia dicipta.
GE 2:4-9 Manusia dicipta sebelum pokok dicipta.
GE 1:20-21, 26-27 Burung dicipta sebelum manusia dicipta.
GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum burung dicipta.
GE 1:24-27 Binatang-binatang dicipta sebelum manusia dicipta.
GE 2:7, 19 Manusia dicipta sebelum binatang-binatang dicipta.
GE 1:26-27 Lelaki dan Perempuan dicipta serentak.
GE 2:7, 21-22 Lelaki dicipta dahulu, beberapa masa kemudian baru perempuan diciptakan."menciptakan manusia mengikut gambarNya, menurut gambar Allah ciptakannya dia; laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka."
Bible telah gagal, dalam mencari jalan keluar dalam permasalahan keseinambungan Tuhan dan manusia, Oleh itu, jalan keluar yang paling pantas adalah dengan beranggapan Tuhan sama sahaja dengan Manusia - mudahkan ?
GE: 2 By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work.
Begitulah Tuhan sepertimana yang digambarkan oleh Bible, setelah penat bekerja selama 6 hari, maka hari yang ketujuh adalah hari rehatnya, yang telah diceritakan oleh Bible kamu sendiri, selanjutnya kristian menulis:
... dan roh ( manusia ) untuk bersekutu dengan Allah. Oleh sebab dia diciptakan di dalam sifat perumpamaan Allah, manusia dapat mengenali dan berkommunikasi melalui doa kepada Allah. Oleh kerana itu manusia adalah ciptaan yang paling tertinggi.
Kami menjawap:
Jadi Tuhan mempunyai "limitation" atau batas-batas kekuasaan tertentu, salah-satunya hanya dapat berkomunikasi melalui sifat perumpamaanya sahaja, jadi hanya manusia sahaja dapat berkomunikasi, dengan Tuhan - itu hujah kamu.
Bagaimanapula bilamana Tuhan berkomunikasi dengan burung-burung, semut-semut dan binatang-binatang lain - adakah Tuhan memiliki sifat-sifat tersebut ?
Waduh, sungguh "complicated" sifat Tuhan kamu, dan ini satu penghinaan yang amat ketara!
GE 1:31 Tuhan berbangga dengan ciptaanya.
GE 6:5-6 Tuhan tidak berbangga dengan ciptaanya
Apalagi yang perlu dijawap, Tuhan telah sama wajah dengan kamu, dan roh kamu pun telah bersekutu dengan Tuhan, jangankan berkomunikasi, agak-agak jika Tuhan salah, kamu pun boleh menegurnya tak ???
Kristian menulis:
Tetapi agak sedih keinginan Tuhan terhadap manusia tidak kekal. Manusia telah salah mengunakan kebebasan. Memberontak terhadap Allah yang diceritakan dalam fasal 2 dan 3 dari buku Kejadian yang memberi perintah kepada Adam dan Hawa, supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon ini terletak di tengah-tengah taman Eden di mana Allah menempatkan mereka. Allah memperingati mereka bahawa apabila mereka mengingkari perintahNya dan memakan buah itu, mereka pasti akan mati. Syaitan menjelma ditaman itu dalam bentuk ular, lalu mengoda Hawa supaya memakan buah itu. Kemudian Hawa setelah memakan memberikan buah itu kepada Adam dan juga memakannya. Perbuatan orang tua kita yang pertama inilah kesilapan, dan merupakan pemberontakan besar terhadap Allah. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka enggan mematuhi perintah Allah, sebaliknya mereka lakukan kehendak diri sendiri. Apa akibatnya? Allah sangat murka terhadap mereka dan mengusir mereka dari taman Eden dan memaksa mereka hidup di dunia dengan penuh keluh kesah.
Kami menjawap:
Inilah diantara terjemahan karut Bible kamu: (3:1-24)
1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN. Ular itu berkata kepada perempuan itu:
"Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" ( wow - Ular binatang paling cerdik didarat! )
2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
3 tetapi - tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati."
4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,
5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat."
6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
7 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. ( wow - Adam dan Hawa mula-mula buta! )
8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon- pohonan dalam taman. ( wow - Tuhan berjalan pun ada bunyi ka ? )
9 Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau?"
10 la menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi."
11 firman-Nya: "Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Ku-larang engkau makan itu?"
12 Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau-tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."
13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."
14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.
( wow - ular makan debu tanah !)
15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." ( wow - Tuhan menggalakkan permusuhan antara keturunan! )
16 Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Ku perintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu:
18 semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; ( wow - ini makanan manusia ka ? )
19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."
20 Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
21 Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
( wow - Tuhan menjadi tukang jahit kepada manusia!)
22 Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." ( wow - salah satu dari kita - Manusia adalah Tuhan )
23 Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
24 la menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempat kanNyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. ( wow - cerita Disney laa ... )
Petikan dari Genesis mengatakan :
GE 2:17 Adam mesti mati pada hari dia memakan buah terlarang.
GE 5:5 Adam hidup 930 tahun.
01- "Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita " - Siapa Kita? Oleh kerana Manusia adalah Tuhan, Siapa Kita? Adakah Ular?
02- "maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."Tuhan masih lagi berbicara dengan Kita - Siapa kita ? Seterunya Tuhan Bimbang, jika Adam dan Hawa mengulurkan tangannya " mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Begitulah sifat Tuhan, yang mempunyai perasaan Bimbang!
Selanjutnya Kristian menulis didalam bab DOSA:
Di dalam Kitab Suci tertulis bahawa pemberontakan terhadap Allah, dinamakan dosa, dan akibatnya adalah maut. Perbuatan dosa manusia yang pertama ini adalah hal yang penting bagi mengerti keadaan manusia hingga kehari ini. Setiap manusia di dalam dunia ini tidak suci dan tidak sempurna, seperti Adam dan Hawa yang Allah ciptakan pada mulanya. Hal ini kita tidak perlu melihat pada orang lain. Cuba kita lihat hati kita sendiri. Bukankah kita sering melakukan sesuatu yang kita sudah ketahui adalah salah? Kita berkata adalah salah untuk berbohong tetapi kadangkala kita terus berbohong. Kita tahu bahawa kasih itu lebih baik daripada benci tetapi seringkali kita membenci orang lain. Mengapa kita berbuat demikian? Ini kerana kita telah mewarisi tabiat berdosa dari orang tua (Adam dan Hawa) kita yang pertama, dan seperti mereka, kita juga tidak dapat mematuhi Allah dengan sempurna.
Kami menjawap:
Jika berdosa PASTI mati, itu perkataan Bible. Oleh itu mengapa bayi yang tidak mengerti satu apapun boleh mati, dosa apakah yang telah diperbuat oleh mereka, sehingga mereka terpaksa dijatuhkan hukuman mati dan yang lebih logik, penggubal kitab, penyekutu Allah, perogol, perompak, pencuri, dan penjahat MESTI mati dahulu ! Selanjutnya jika kamu kata ini salah, itu salah - mengapa harus kamu memperbuat yang salah ? Kami merasakan, untuk kamu, buatlah apa-apa kesalahan sekalipun, walaupun dengan sengaja, atau secara tidak sengaja, sampai masa, basuh dosa, itu sajakan. Satu helah "pintu belakang" yang amat mudah.
" Minggu lepas bapa kawan saya ditahan oleh polis kerana kesalahan memandu melebihi had laju dan satu saman telah dikeluarkan kepada anaknya - satu FAKTA yang anih, tidak logik, merapu, dan akal yang sihat pasti tidak dapat menerima FAKTA tersebut, berbalik pada kes Adam dan Hawa - mengapa kita harus tanggung dosa mereka - siapa yang makan nagka, pasti dia yang terkena getahnya.
Kristian menulis:
Semasa seorang bayi dilahirkan kedunia, ia kelihatan murni dan tidak berdosa, tetapi beberapa bulan kemudian kejahatan mula muncul di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud darihal dirinya; "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandungi ibuku." (Zabur 51:7).
Oleh sebab itu kita terpaksa mengakui bahawa semua manusia berdosa, dan menyetujui Firman Allah yang berkata; "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu; siapakah yang dapat mengetahuinya?" (Jeremia 17:9).
Kami menjawap:
Sekarang kamu mengatakan bayi yang baru dilahirkan tidak berdosa, jadi sepatutnya TIDAK ada kematian dikalangan bayi !. Kristian mempercayai bahawa penyaliban Isa itu satu yang 'mesti' untuk menghapuskan dosa asal manusia yang dibawa oleh Nabi Adam,
walaubagaimanapun ia didapati amat bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri.
Deuteronomy 24 : 16.
"Bapa-bapa tidak akan dibunuh kerana anaknya, juga anaknya tidak akan dibunuh kerana bapanya; setiap manusia harus dibunuh kerana dosanya sendiri"
Jeremiah 31 : 30.
"Tetapi setiap orang patut mati kerana kezalimannya sendiri....."
Ezekiel 18 : 20.
"Jiwa yang berdosa harus mati. Anak tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman bapa, dan bapa tidak harus bertanggungjawab di atas kezaliman anak; kebenaran mesti berada di atas orang yang benar, dan kejahatan mesti berada di atas orang yang jahat"
Jelas dari tiga ayat ini bahawa manusia itu harus bertanggungjawab atas dosa yang dilakukan. Mengapa Isa harus mati untuk membebaskan manusia dari dosa yang dibuat oleh manusia (Adam) sedangkan Bible itu jelas mengatakan bahawa dosa itu dipikul oleh manusia itu sendiri ?. Akibat dari penciptaan ini maka timbulah "confession session", dimana didalam bilik ini ada tiga bilik lain. Ditengah ialah bilik paderi, manakala menghubungkan bilik paderi dengan bilik-bilik kecil tu cuma ada satu ruang kecil yang dilapis dengan satu 'semacam jaring' untuk memudahkan berkomunikasi. Jadi bila dah masuk dalam bilik tu, kena greet la sikit, lepas tu cerita la dosa dosa tu. Lepas itu paderi itu berkata,'For you penance' baca 'Hail Mary' 3 kali, 'Our Father' 2 kali, kalau dosa berat sikit, ha... kena baca la banyak sikit. Macam itu je. Habis baca, habis la dosa !. .
Jadi, esok dan lusa, jangan segan silu, perbuatlah lebih banyak lagi dosa, kemudian cukup seminggu, datanglah ke gereja dan jumpa paderi, ulangi lagi perkataan tersebut, dan bersihlah diri itu dari dosa - satu jalan keluar yang amat mudah !.
Persoalannya:
01- Siapa bagi, 'mandat' pada paderi itu ?.
02- Kalau paderi pula buat dosa - macam mana ?
03- Memadaikah dosa yang dilakukan, cukup dengan lafaz 'Hail Mary' dan sebagainya ?
04- Kenapa paderi berlagak penyelamat, sedangkan Bible menyatakan:Isaiah 43 : 11. "... Aku bahkan Aku, adalah Tuhanmu; dan disamping Aku tiada penyelamat"
05- Matthew 19 : 14.
" Tetapi kata Isa, kasihan anak-anak kecil, jangan halang mereka dari datang kepadaku; kerana mereka itu adalah dari kerajaan
langit"
Lihatlah dengan mata dan kepala anda sendiri, ulasan anda sangat bercanggah dengan ayat-ayat Bible anda, bayi yang tidak berdosa perlu mati, kerana adanya dosa dari azali !
Kristian menulis lagi:
Isa berkata "Apa yang keluar daripada sesaorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalamnyalah, iaitu dari dalam hatinya, datangnya fikiran-fikiran jahat yang memimpin dia membuat perkara perkara yang buruk akhlaknya: seperti merompak, membunuh, berzina, tamak; segala perkara yang jahat: seperti tipu daya, kelakuan yang tidak senonoh, kecemburuan, fitnahan, kesombongan, dan kebodohan. Perkara-perkara yang jahat ini semua datangnya dari dalam diri seorang, dan inilah yang menajiskan dia."(Markus 7:20-23).
Dan Allah yang mengetahui hati semua orang telah berkata: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10). Bagaimana pun, ada satu yang terkecuali seorang yang terbesar dari manusia, peribadi yang akan saya ceritakan kemudian.
Kami menjawap:
Jika Tuhan sendiri telah menyatakan "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." (Rum 3:10)." Kamu yang lebih bijak, lebih mengetahui dan lebih cerdik dari Tuhan, tanpa segan-silu telah meng"over write" firman Tuhan dan seterusnya menyatakan bahawa masih ada " satu yang terkecuali".
Kristian menulis:
Maka betapa buruknya keadaan manusia! Sehingga melanggar perintah Allah, dia memutus hubungan denganNya dan menjadi seperti anak yang sesat dan melarat di tengah-tengah padang pasir. Dia tidak lagi menjadi anak-anak rohani Allah yang murni, tetapi menjadi musuh Allah dan menjadi hamba kepada dosa dan Syaitan. Dia tidak dapat berjalan di jalan yang ditentukan Allah: sesungguhnya dia mati di dalam cengkaman dosa. Seperti yang dikatakan Allah kapada Adam, akibat daripada dosa adalah maut, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Kami menjawap:
Satu fakta yang amat berbelit dan keliru, manusia adalah Tuhan, sekarang manusia pula anak - anak rohani Tuhan, dan sekarang manusia menjadi musuh Tuhan! 
Bolehkah membunuh?
 * Exodus 20:13 Jangan membunuh
* Leviticus 24:17 Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati.
Opss...berlawanan pula dengan:
* Exodus 32:27 Berkatalah ia kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya."
* Numbers 15:36 Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.
* I Samuel 6:19 "6:19. Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya."
* I Samuel 15:2,3,7,8 " Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun kanak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai...Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang."
* Hosea 13:16 "Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya."
Bolehkah menipu?
* Exodus 20:16 "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu"
  • Proverbs 12:22 "Bibir yang dusta berdosa pada Tuhan."
  • Opss...berlawanan pula dengan:
* I Kings 22:23 "Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu."
* II Thessalonians 2:11 "Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta"
* bandingkan juga Joshua 2:4-6 dengan James 2:25.
Bolehkah mencuri/merompak/memeras/merampas ...?
* Exodus 20:15 " Jangan mencuri.."
* Leviticus 19:13 "Jangan engkau memeras sesama manusia dan janganlah engkau merampas"
Opss...berlawanan pula dengan:
* Exodus 3:22 "demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu."
* Exodus 12:35-36 " Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.... Dan TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Dmikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.
* Luke 19:29-34 "Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan memerlukannya."
Errrr.. bagaimana dengan sabat?
* Exodus 20:8 "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat."
* Exodus 31:15 "setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati."
* Numbers 15:32,36 "Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Orang itu pastilah dihukum mati; segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan." Lalu segenap mati menggiring dia ke luar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa.
Opss...berlawanan pula dengan:
* Isaiah 1:13 "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau engadakan pertemuan - pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan."
* John 5:16 "Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat."
* Colossians 2:16 "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat."
Bolehkah buat patung?
* Exodus 20:4 "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi."
* Leviticus 26:1 " Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN."
* Deuteronomy 27:15 " Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin!
Opss...berlawanan pula dengan:
* Exodus 25:18 "Dan haruslah kaubuat dua kerub dari emas, kaubuatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu."
* I Kings 7:15,16,23,25 "Ia membentuk dua tiang tembaga, tinggi tiang yang satu delapan belas hasta dan dapat dililit oleh tali yang dua belas hasta panjangnya; tiang yang kedua demikian juga... Dibuatnya juga dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu, dari tembaga tuangan, tinggi ganja yang satu lima hasta dan tinggi ganja yang kedua lima hasta... Kemudian dibuatnyalah "laut" tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya..."Laut" itu menumpang di atas dua belas lembu, tiga menghadap ke utara dan tiga menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga menghadap ke timur; "laut" itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam."
Adakah kita "terselamat" dengan usaha kita ?
* Ephesians 2:8,9 "Sebab karena kasih karnia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,.. itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri."
* Romans 3:20,28 "Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. ...Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat."
* Galatians 2:16 "Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus."
Opss...berlawanan pula dengan:
* James 2:24 "Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman."
* Matthew 19:16-21 "Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?..Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." ... Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ... hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." ... Kata orang muda itu kepada-Nya: "Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?" ... Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juAllah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku."
Persoalanya ialah "adakah kita "terselamat" dengan usaha kita, tetapi Paul kata "tidak dengan usaha kita" !
Bolehkah kita mempunyai hamba abdi ?
* Leviticus 25:45-46 " Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain."
* Genesis 9:25 "25 berkatalah ia: "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya."
* Exodus 21:2,7 "Apabila engkau membeli seseorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka budak perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar.
* Joel 3:8 "Dan aku akan menjual kanak-kanak lelaki dan perempuan kepada puak Judah dan mereka pula akan menjual pula kepada puak Sabeans, iaitu penduduk yang sangat jauh, dan ini adalah perintah Tuhan."
* Luke 12:47,48 [Jesus berkata] "Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yangbanyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.
* Colossians 3:22 "Hamba, mesti ikut semua perintah tuanya."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Isaiah 58:6 " Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk (yoke)."
* Matthew 23:10 " Janganlah pula kamu disebut Tuan, karena hanya satu Tuan, yaitu Mesias. "Pro-slavery Bible verses were cited by many churches in the South during the Civil War, and were used in the Dutch Reformed Church to justify apartheid in South Africa. There are more pro-slavery verses than cited here. "
Adakah God berpendirian dan suka menyesal ?
* Malachi 3:6 "Aku adalah Tuhan; Aku tidak tukar fikiran."
* Numbers 23:19 " Tuhan bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? "
* Ezekiel 24:14 "Bila Tuhan( Aku ) bercakap, Aku akan melakukanya. Aku tidak akan berpatah balik, atau mencari helah dan Aku tidak akan menyesal."
* James 1:17 " Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangankarena pertukaran."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Exodus 32:14 "Dan menyesAllah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya."
* Genesis 6:6,7 "maka menyesAllah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Ku-ciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka."
* Jonah 3:10 "Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesAllah Allah karena malapetaka yang telah di rancangkan-Nya terhadap mereka, dan Iapun tidak jadi melakukannya."
* Lihat juga II Kings 20:1-7, Numbers 16:20-35, Numbers 16:44-50.
* Lihat Genesis 18:23-33, Abraham meminta diskaun dari Tuhan, Tuhan beri, minta lagi, beri lagi, minta lagi beri lagi, bayangkan dari 50 orang kepada 10 orang, pula tu "face to face".
Tidakkah Tuhan tahu, Abraham cuma minta simpati, walaubagaimapun Tuhan memusnahkan juga bandar tersebut ! Adakah kita dihukum kerana dosa ibu/bapa (parents' sins?)
* Exodus 20:5 "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." ( Diulangi dalam Deuteronomy 5:9)
* Exodus 34:6 " Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,.. yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.
* I Corinthians 15:22 "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam"
Opss...berlawanan pula dengan:
* Ezekiel 18:20 "Dan anak tidak akan tanggung dosa bapa."
* Deuteronomy 24:16 " Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri." 
 Adakah Tuhan Baik atau Jahat ?
* Psalm 145:9 "Tuhan baik kepada semua."
* Deuteronomy 32:4 "Gunung Batu yang pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Tuhan yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Isaiah 45:7 "yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib baik dan menciptakan nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini."
* Lamentations 3:38 "Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluarapa yang buruk dan apa yang baik?"
* Jeremiah 18:11 "Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. "
* Ezekiel 20:25,26 "Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu! ... Pada hari itu Aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri."
Adakah Tuhan mencobai manusia ?
* James 1:13 "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 22:1 " Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan."  
Adakah Tuhan suka keamanan?
* Romans 15:33 "15:33 Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin."
* Isaiah 2:4 ". . . maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Exodus 15:3 "TUHAN itu pahlawan perang; TUHAN, itulah nama-Nya."
* Joel 3:9-10 "Siap untuk berperang, bangunlah pria unruk kebarisan hadapan, siapkan tombak, dan anak panah, dan biarkan yang lemah mengatakan " aku kuat." 
Adakah Jesus pembawa kedamaian/keamanan ?
* John 14:27 "Keamanan aku tinggalkan untuk my, keamanan ku, aku berikan kepada mu."
* Acts 10:36 " Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang ada- lah Tuhan dari semua orang."
* Luke 2:14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadaNya."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Matthew 10:34 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang... Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya... dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
* Luke 22:36 ... siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang."
Bolehkah percaya persaksian Jesus?
* John 8:14 "Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Biar pun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar."
Opss...berlawanan pula dengan:
* John 5:31 "Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar." "Record" dan "witness" yg digunakan diatas berasal dari perkataan Greekin iaitu "martyria".
Bolehkah marah ?
* Matthew 5:22 " [Jesus berkata] Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum"
Opss...berlawanan pula dengan:
* Matthew 23:17 "[Jesus berkata] "Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta"
* Psalm 14:1 " Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak adaAllah."
Adakah sesiapa pernah melihat Tuhan?
* John 1:18 " Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah" * Exodus 33:20 "Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup."
* John 6:46 " Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa."
* I John 4:12 "Tidak ada manusia pernah melihat Tuhan pada mana-mana masa."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 32:30 " Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka".
* Exodus 33:11 "Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke perkemahan.
* Isaiah 6:1 "Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci."
* Job 42:5 "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau."
Ada berapa Tuhan?
* Deuteronomy 6:4 " Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu satu."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 1:26 " Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa."
* Genesis 3:22
* I John 5:7 " Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat" 
Ada tiga di surga, Bapa, firmanNya dan Roh Kudus - dan mereka bertiga mendakwa mereka adalah Tuhan - mereka juga tidak mendakwa sebagai "WE", ini adalah setelah semua ulamak-ulamak kristian memerah otak untuk memahami Bible, dan mengambil jalan mudah, hingga terciptanya Triniti - 3 dalam satu, dan satu dalam 3 !
Kes ini rumit bagi Kristian, tetapi amat mudah jika mereka menggunakan Quran - kita akan bincangkan Trinity sebentar lagi !
Adakah kita berdosa?
* Romans 3:23 "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,"
* Romans 3:10 "seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak."
* Psalm 14:3 "Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah jahat; tidak ada yang berbuat baik."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Job 1:1 "Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan."
* Genesis 7:1 "Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini."
* Luke 1:6 " Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat."
Berapa tahun umur Ahaziah?
* II Kings 8:26 "Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel."
Opss...berlawanan pula dengan:
* II Chronicles 22:2 "Empat puluh dua tahun semasa Ahaziah menjadi raja memerintah Yerusalem."
Bolekah bersumpah?
* Numbers 30:2 " Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya."
* Genesis 21:22-24,31 " Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan... Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa 'engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing... Lalu kata Abraham: "Aku bersumpah!" ... Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.
* Hebrews 6:13-17 " Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya,
* tengok juga Genesis 22:15-19, Genesis 31:53, dan Judges 11:30-39.
Opss...berlawanan pula dengan:
* Matthew 5:34-37 "Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit,karena langit adalah takhta Allah ... maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, atau pun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah Kota Raja Besar; ... janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai ramputpun. ...Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jah
 Bila Jesus disalib ???
* Mark 15:25 "Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan" tetapi Bible 
Inggris lain Mark 15:25 "And it was the third hour, and they crucified him."
Opss...berlawanan pula dengan:
* John 19:14-15 "And about the sixth hour:" dan Bible lain mengatakan pula 19:14-15 " Hati itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu: "Inilah rajamu!"
Satu Jesus, berapa punya banyak cerita laaa ... inilah kesan ciptaan manusia - mana ada perfect !
Mestikah kita mengikut undang-undang?
* I Peter 2:13 "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi."
* Matthew 22:21 "Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." lihat juga Romans 13:1,7 dan Titus 3:1.
Opss...berlawanan pula dengan:
* Acts 5:29 "Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia." 
Teka-teki: Berapa banyak binatang ada didalam Bahtera ?
* Genesis 6:19 "Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan dan betina harus kaubawa."
* Genesis 7:8-9 " Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi,... datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh"
* Genesis 7:15 "dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu."
Opss...berlawanan pula dengan:
* Genesis 7:2 "Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya."

No comments:

Post a Comment